Thursday, 29 March 2007

[FIN] Öljyhuippu ja liikenne Suomessa

Suomen tilanne on viime aikoina tuottanut kasan kysymyksiä:

  • kuinka alttiita ovat eri sektorit öljyn hinta- ja jakeluhäiriöille?
  • kuinka helposti nestemäisiä polttoaineita on korvattavissa?
  • mikä on öljyn hätävaraston koko?
  • missä kulkee öljyn hinnan kipuraja Suomen taloudelle? Entä maailmantaloudelle (jonka osa Suomi on)?
  • kuinka hyödyllisiä ovat esim. Yhdysvaltojen ja muiden maiden vastaavat riskianalyysit ja arviot öljyhuipun vaikutuksista erityisesti juuri liikenteelle?
Näitä kysymyksiä miettiessäni päätin tehdä pari graafia. Tässä ensimmäinen, joka kuvaa Suomen primäärienergian lähteiden kulutusta ja kuinka se jakautuu sektoreittain.
Vasen puoli kuvaa primäärilähteitä ja kuinka niiden osuudet prosenteissa jakautuvat eri sektoreille oikealla puolella kuvaa.

Oikea puoli kuvaa kuluttavia sektoreita ja kuinka paljon niiden energiakäytöstä tulee kustakin primäärilähteestä.

Luvut ovat muuten vuosien 2003-2005 keskiarvoja, jotta erityisesti hiilen vuosikohtaisia heilahteluja on saatu hieman tasattua. Hiili kun tuntuu toimivan erit. yritysten sähkönkäytön tarpeen heiluritekijänä tietyissä markkinatilanteissa, minkä takia kulutus vuodesta toiseen voi vaihdella suuresti, vaikka pitkän välin trendi on aika vakaa.

Mitä kaaviosta voi sitten päätellä? No ei vielä kovin paljoa muuta kuin: liikenne on täysin öljystä riippuvaista. Vaihtoehtoja ei käytännössä ole samassa mittakaavassa. Myös talonsa puhtaasti öljyllä lämmittävien kotien riippuvuus on luonnollisesti suurta, vaikka kokonaisuutena kotitaloussektori ei ole suoraan niin riippuvainen öljystä. Toki välillisesti sekin on äärimmäisen riippuvainen, mm. maataloustuotannon ja kulutushyödykkeiden kautta.

Seuraavaksi olisi tarkoitus tarkastella juuri maatalouden öljyintensiteettiä ja riippuvuuden kehitystä viime vuosikymmenillä, mikäli vain sopiva datajoukko löytyy jostain.