Monday, 10 December 2007

[FIN] Kuinka öljyn korvikkeet tasoittavat öljyhuippua?

Usein kuulee kysymyksen/väitteen öljyn korvikkeista: niiden pitäisi pelastaa maailma raakaöljyn tuotantohuipulta. Eli kaasusta, kivihiilestä ja biomassasta tehdyt nestemäiset synteettiset polttoaineet korvaisivat öljyn tuotantovajeen.

Näin tuskin kuitenkaan tulee käymään. Alla Michael R. Smithin (Energyfiles Ltd) selvitys aiheesta. Smith on analysoinut öljymarkkinoita kolmatta vuosikymmentä ja tuntee öljyhuipun ja vaihtehtoiset polttoaineet hyvin. Hänen asiakkaitaan ovat useat suuret öljy-yhtiöt.

Alla esitetty kuva on ennuste öljykysynnän ja vaihtoehtoisten polttoaineiden tuotannon kasvusta, käyttäen optimistista skenaariota (vaihtoehtoiset polttoaineet skaalautuvat onnistuneesti, eikä kysynnän kasvu kiihdy).


Nestemäisten polttoaineiden kysyntä ja tuotanto (C) Energyfiles, 2007

Kuten kuvasta näkyy, vaihtoehtoiset pystyvät työntämään huippua eteenpäin ajassa parin-kolmen vuoden verran. Merkittävämpää on vaihtoehtoisten tarjoama laskun loiventuminen, mikä on erittäin huomionarvoista. Vaikka kysynnän ja tarjonnan vaje kasvaa nopeasti, se on kuitenkin huomattavasti loivempaa kuin ilman vaihtoehtoisia polttoaineita.

Ikävä kyllä, yllä oleva kuva ei tuo esiin vaihtoehtoisten polttoaineiden päästöseuraamuksia. Erityisesti öljyhiekat, öljyliuske, CTL ja BTL ovat huomattavasti raskaampia päästöiltään kuin perinteinen raakaöljy.

Mikäli siis otamme käyttöön kaikki öljyn vaihtoehtoiset polttoaineet, liikenteen päästöt tulevat kasvamaan suhteellisesti. Kun autojen ja ajettujen kilometrien määrä jatkaa myös tasaista kasvuaan, näyttää ilmeiseltä, että myös liikenteen absoluuttisten päästöjen määrä jatkaa kasvuaan.